Tuesday, August 28, 2007

प्रतेक वेळी मनात तुज़ी

प्रतेक वेळी मनात तुज़ी आढवन,
तुज़या साठी
पण का?.......
कोण जाणे दुसर्‍याही चाहूल लागली,
मनाची तडफड, काळजाची बेचेनि हळूवार वाढली,
मनाची ओळ पनाहवली,
डोळे अश्रू नयन झाले,

पुर्वी नव्हत ग अस काही,
तुझी भेट झाली.....
आणि सुखा सोबत दुखाची ओळख झाली,
आता तर अश्रूनी एवढ नाती केले
आता तर त्यानी माझाया डोळ्याना त्यांच
घर बनवले

No comments: