Tuesday, August 28, 2007

ती

जाणिव जेन्व्हा झाली मला तिची तेन्व्हा सोबत हि माझ्या नव्हती
कारण मिच तिला जिवनात एकटी सोड्ली होती

चुक हि माझीच ति होती तिला मी विसरली होती
कधीच मि तिची आठ्वण हि काढली नव्ह्ती

माझ्यावरती रागवून ति घरी एकटीच बसली होती
कितीही प्रयत्न केले तरी ति माझ्या जवळ येत नव्ह्ती

काळ एकटा चालताना मि तिची मला जाणिव झाली
तेन्व्हाच मला प्रथम तिची आठ्वण झाली

तिला विसरण्याची मला निसर्गाकडून सजा मिळत होती
मित्रहो ती दुसरीकोणी नसुन ती माझी छ्त्री होती

No comments: