Tuesday, August 28, 2007

तुझ्या आयुष्य रेशेवर मी

तुझ्या आयुष्य रेशेवर मी
स्वप्नाचे इमले बाधले होते

सुख दुखाची विन घालून
स्वप्नाचे रंग भरले होते

आज स्वप्न आधुर राहीले
तुझे हात बळकट झाले

सुख दुखच्या सावली
साठी तुझे जग मोकळे झाले
आणि
या जगात मला परक्या सारखे
स्वतच्या प्रेमात कैद केले...

असे का करतेस या जिवा सोबत
हा तर केवळ तुझाच आहे ग वेडी........

No comments: