Tuesday, August 28, 2007

आठवण

तु खुप देवुन गेली होतीस आठवणीच्या बरोबर
आज मलाच वाटत आपलच चुकल होत बरोबर

नात होत सन्पल तरी अजुनही ते टिकुन आहे
तुझ्या त्या आठवणीने ते अजुन ही भरून आहे

तुझ्या आठवणीची दुनिया ही वेगळीच होती
प्रत्येक विरहाच्या वाटेवरती मिच सदा अनोळखा आहे

सायन्काळी दिवस मावळताना तुझ्या आठवणी मनात दाटतात
दिवस उजडू लागताच त्याही मला सोडून दूर जातात

No comments: