Tuesday, August 28, 2007

ति माझी

खरच ति आपणाला जिवनात हवी अशी वाटते.
थोडे दिवस का होईना तिची अपणाला गरज भासते.

हातात तिला घेवून चालताना खूप बरे वाटते.
सोबत ति असताना मन किती प्रसन्न वाटते.

घेवून जतो आपण जेन्व्हा हे फिरायला.
बरे वाटते सोबत तिच्या आपणाला भिजायला.

पाण्याचा प्रत्येक थेन्ब अन्गावर रोन्मास उभा करतो.
अशाच वातावरनात आपण तिला गोल गोल फिरवतो.

तिच्या सोबतचा प्रत्येक क्षण महत्वाचा वाटतो.
काहीतरी नविन तिच्याकडुन शिकत हे जातो.

तुम्हाला वाटले असेल मित्रहो ति माझी प्रियेसी होती.
नाही आहो ति तर माझी छत्री होती.

No comments: