Tuesday, August 28, 2007

प्रेम

माझ्या प्रेमाची भाषा तुला नजरेतुन कळत नाही
अन प्रत्यक्ष व्यक्त व्हायला जिभ वळत नाही

तुला पाहण्यासाठी श्वास माझे अतुर होतात
तुझी वाट दिसताच मग पावले सुध्दा फितुर होतात

एक नव आकाश आहे चादण्याचे गाव आहे
चादण्याच्या याच गावाला प्रेम असे नाव आहे

तु फक्त साथ दे मी दुसरे काही मागत नाही
तु सत्यान जायचे वचन दे मी स्वप्न्नासाठी जगत नाही

माणुसकी कळण्यासाठी अगी माणुसपण याव लागत
त्यासाठी जिवनात एकदा तरी प्रेम हे कराव लागत

1 comment:

hitesh said...

Tyachi aath1 hotach,
ti misscall dyaychi
mobilecha padyavar
doghanci bhet vhaychi
mc deta2
ti mrs jhali
Ghanta vajvaychi vel
tyavar aali